Spenden

Geld maakt wel gelukkig

Blendle opende hun nieuwsbrief ermee: geld maakt toch echt heus wel gelukkig. Nieuw onderzoek bewijst dat weer eens.

Nou geloofde ik dat al wel. De naam die ik eerst voor deze blog in gedachten had was zelfs ‘Geld maakt gelukkig’. Toch maar niet gedaan want die vond ik er wel erg dik bovenop liggen.

Geluk dus. Een onderwerp waar ik al sinds mijn filosofielessen op de middelbare mateloos door ben geĂ¯nteresseerd. Het is zo ongrijpbaar en toch weten we het allemaal te benoemen. En het is misschien wel het hoogste goed: gelukkig zijn.

Geld maakt tevreden

Of, zoals de New York Times het benoemt: tevreden zijn met je leven. Zij kopten, ‘Money Really Does Lead to a More Satisfying Life‘. In dat artikel wordt een Zweedse studie over loterijwinnaars beschreven. Loterijwinnaars gaven aan significant tevredener te zijn met hun leven dan de verliezers. Hoe meer ze wonnen, hoe groter het verschil werd. Tot wel twintig jaar na de winst werkte dat effect door!

Daar verbaas ik me wel over. Er heerst altijd zo’n idee dat de loterij winnen uiteindelijk weinig goeds veroorzaakt. Toch geven mensen dus aan meer tevreden te zijn met hun leven. Moet ik dan gewoon doorgaan met staatsloten kopen?

Waar eerder onderzoek al wel een correlatie (verband) toonde tussen inkomen en tevredenheid, geeft dit onderzoek causatie (oorzaak) aan. Er kan namelijk willekeurig vergeleken worden tussen vergelijkbare mensen die wel en niet de loterij wonnen, of meer en minder grote bedragen. Toeval bepaalt.

Tevreden of gelukkig?

Wat wel bijzonder is, is dat de mensen die ondervraagd werden aangaven tevredener te zijn, maar niet gelukkiger. (Satisfaction vs happiness). Op een vraag over geluk kon geen significante data worden geproduceerd waaruit geconcludeerd kon worden dat winnen en geluk op die manier gelinkt zijn.

Daarbij is het wel belangrijk om te weten dat over het algemeen vragen over geluk begrepen worden als ‘Hoe voel je je nu?’ (huidige humeur). Tevredenheidsvragen beantwoorden mensen vaker met hoe ze meer algemeen in het leven staan.

Ik vraag me wel af of de resultaten anders waren geweest als de controlegroep uit niet-spelers had bestaan. Dus niet winnen vergelijken met verliezen, maar met niet spelen. Had dat nog gescheeld? Als je sowieso al niet meedeed aan de race?

De loterij winnen is zo slecht nog niet

Nog een leuk weetje: ander onderzoek van dezelfde mensen wijst uit dat loterijwinnaars over het algemeen helemaal niet al hun geld verbrassen. De meesten geven het over een lange periode geleidelijk uit en gaan bijv. wat minder werken of eerder met pensioen. Dat komt me heel bekend voor… đŸ˜‰

Ook maakt de loterij winnen niet ongelukkig. Dat onderzoek, uit 1978, keek naar zo’n kleine groep dat statistisch waardevolle data bijna onmogelijk af te leiden zijn. Ook het idee dat mensen met een zware verlamming gelukkiger zouden zijn dan loterijwinnaars – ook uit dat onderzoek voortgekomen – strookt niet met de data. (Genoeg) geld hebben maakt toch gelukkig(er).

Speel jij met de loterij mee? Wat zou je doen als je morgen tien miljoen (€10.000.000,-) won?

Op weg naar geluk, vrije tijd en de mogelijkheid daarvan te genieten!